Międzynarodowy Dzień Modlitwy 2014

Cierpienie wspólnie z innymi

Wyzwaniem Kościoła naszego wieku jest autonomiczność. Mówimy o kościołach, że są autonomiczne, mówimy o służbach, że są autonomiczne, mówimy o sobie, że jesteśmy autonomiczni. Jednak to nie jest prawda w kontekście Kościoła! Biblia jasno wskazuje, że jesteśmy ze sobą ściśle związani.  Efekty pracy  jednego kościoła będą wpływały na inny. Postawa jednego wierzącego będzie wpływała na innych.  Dlatego nawołujemy wierzących w  całym kraju, aby zapomnieli o autonomii zaś ich mottem, aby stały się słowa św. Pawła  "Tak więc, gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki; podobnie gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, współweselą się wszystkie członki." - 1 Kor 12,26.  Abyśmy wszyscy mogli zrozumieć położenie naszych braci i sióstr  dlatego przygotowujemy materiały – wszystko dlatego abyśmy zrozumieli, że nie chodzi o jakiś tam ludzi, z jakiegoś tam kraju ale chodzi i naszą rodzinę!

"Modlitwa za naszych prześladowanych braci i siostry pokazuje mi, jak bardzo do siebie pasujemy. Chrześcijanie są jednym ciałem. Wszyscy za jednego - jeden za wszystkich. Międzynarodowy Dzień Modlitwy jest urzeczywistnieniem tych słów. Modlitwa łączy nas ze sobą tak, jak to nie jest możliwe podczas żadnego innego działania. Jezus umacnia swój Kościół, podczas gdy my się modlimy.
To tak niewiele nas kosztuje"- wypowiedź uczestnika z Międzynarodowego Dnia Modlitwy 2013.

Weź udział ze swoją wspólnotą w tym międzynarodowym ruchu modlitewnym.

 

Czytaj więcej: Międzynarodowy Dzień Modlitwy 2014

Znaczenie odkryć Reformacji dla współczesności (2014.10.30)

 

Kawiarenka Areopag zaprasza na wykład pt.

„Znaczenie odkryć Reformacji dla współczesności”.

Wykładowca: dr Mateusz Wichary

Miejsce: Kościół Chrześcijan Baptystów, Chojnice, ul. Gdańska 15

Termin: 30.10.2014, godz. 18.00

Koncert The Continentals

 

Zespół The Continentals to grupa entuzjastycznych i pełnych energii ludzi, którzy z wielką pasją śpiewają o tym, co jest najważniejsze w życiu.

Słowo “relacje” może być słowem roku 2014. Indywidualizm dzisiejszego świata nie odpowiada na podstawową ludzką potrzebę, jaką są głębokie więzi.

The Continentals przedstawią nam swój nowy program Re:Connection, który mówi o znaczeniu relacji w życiu człowieka.

Każdy kto ich usłyszy, natychmiast zrozumie przekaz płynący z współczesnych aranżacji piosenek i fantastycznej choreografii. The Continentals opowiedzą nam o tym,  jak wielkie znaczenie ma dla nich osobista relacja z Bogiem i innymi ludźmi. Ich koncerty to wspaniały show pełen muzyki, tańca i gry świateł. To doświadczenie, które może zmienić twoje życie!

Kiedy: 24.10.2014 r.
Gdzie: Chojnicki Dom Kultury, ul. Swarożyca 1
Start: godz. 16.00
WSTĘP WOLNY!

Mariusz Bartkowski

Po konferencji kobiet

W dniach 3-5. 10. 2014 odbyła się Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Kobiet w Warszawie Radości. Z 25 zborów przyjechało130 uczestniczek. Wersetem przewodnim były słowa Pawła skierowanie do Tymoteusza: „Ty trwaj w tym, czego się nauczyłeś i o czym jesteś przekonany, wiedząc, od kogo się tego nauczyłeś”

Był to czas prawdziwej wspólnoty. Już w piątkowy wieczór po słowie zachęty wygłoszonym przez Rektora WBST Gustawa Cieślara, mogłyśmy posłuchać Ewę Gutkowską w wykładzie inauguracyjnym na temat wdzięczności za pomoc w podejmowaniu wyzwań w służbie kobiecej. Po kolacji oświetlona lampionami aleja w ośrodku seminaryjnym zaprowadziła nas wszystkie do sali kominkowej, gdzie po krótkim zapoznaniu się miałyśmy wieczór poetycko- muzyczny przygotowany przez autorkę Beatę Jaskułę - Tuchanowską oraz Elżbietę Sierlę. Sobotni poranek rozpoczęłyśmy rozważaniem Słowa Bożego, które poprowadziły w grupach Aleksandra Kurowska i Edyta Hajszprych. Po śniadaniu wysłuchałyśmy wykładu gościa Aniko Ujvari- Prezydentki Europejskiej Baptystycznej Unii Kobiet. Przeniosła nas w swoim wykładzie do przeszłości, by przyjrzeć się losom wierzących kobiet, tak odmiennym od naszego. Jednak ostatecznie, jak powiedziała Aniko, gdybyśmy się spotkały łączyłaby nas wiara w Jezusa.

 

 Następnie udałyśmy się w mniejszych grupach na seminaryjne wykłady. W pierwszej sesji mogłyśmy posłuchać Agnieszkę Niemasik, która przybliżyła w praktyczny sposób postawę wdzięczności i zachęcała do trenowania jej na co dzień. Alina Woźniak w swoim wykładzie szukała odpowiedzi na pytania: co składa się na życiową radość i poczucie szczęścia u salomonowej dzielnej kobiety? Jak apostoł Paweł może być dla nas wzorem właściwej postawy w trudnych okolicznościach? Hanna Cieślar zachęcała do wdzięczności za matki i ojców naszej wiary. Wdzięczności wobec tych, dzięki którym uwierzyłyśmy, ale i tych, którzy byli przed nimi, dochodząc ostatecznie do żydowskich korzeni naszej wiary.

W drugiej sesji usłyszałyśmy Zofię Głuszek w swoim wykładzie: Siła drzemiąca w rodzinie. Usłyszałyśmy, że żyjąc w płynnej nowoczesności, dobrze być w sieci silnych relacji rodzinnych. Jej wykład, będący zarazem świadectwem, uświadomił nam, że dobrze jest budować silne rodziny: ścisłe i elastyczne, które są odpowiedzią na kulturę, w jakiej żyjemy. Równolegle Krystyna Zaremba mówiła na temat wdzięczności za każdą porę roku w życiu kobiety. Mogłyśmy rozpoznać, na co jest aktualnie pora, bo jak mówi Pismo: wszystko ma swój czas. Dzięki Aniko Ujvari i jej seminarium na temat sezonowości w służbie, mogłyśmy odpowiedzieć na pytanie: jaki rodzaj służby mogę wykonywać? Jak wykorzystywać swoje dary i jak zarządzać swoim czasem, by znalazło się w nim miejsce na służbę?

 

Po obiedzie Karolina Trusiewicz spośród części uczestniczek Konferencji utworzyła chór. Ale zanim zaczęłyśmy śpiewać, Karolina przypomniała nam, czym jest prawdziwe uwielbienie.

Również po południu odbyło się wyjątkowe spotkanie jubileuszowe z kobietami, które przed laty były w Radzie Służby Kobiet.

Wieczorem, wzorem lat ubiegłych, spędziłyśmy kilka godzin wielbiąc Boga świadectwami Jego wierności, Jego Mocy w naszym życiu. Pięknym, poruszającym historiom nie było końca. Nie zabrakło łez i wspólnego śmiechu.

W niedzielny poranek, podczas nabożeństwa usługiwał nam Słowem Przewodniczący Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP – prezbiter Mateusz Wichary.  W oparciu o werset przewodni Konferencji mówił o potrzebach, warunkach rozwoju duchowego. Są nimi: potrzeba wzoru wiary, potrzeba uczenia się i nauczania oraz potrzeba wytrwałości.

Z Radości wyjechałyśmy bardzo ubogacone sobą nawzajem. Anna Wiśniewska przybliżyła nam służbę: Mamy w modlitwie. Zostałyśmy też zachęcone do czynnego włączenia się w Światowy Dzień Modlitwy Kobiet swoich zborach. Podczas konferencji przeprowadzono również Akcję Roku polegającą w tym roku na sprzedaży uszytych przez Annę Derkus z Chojnic, pachnących podkładek. Zebrana kwota w wysokości 1320zł została podzielona na dwa wylosowane zbory: w Gorzowie Wielkopolskim oraz w Gdyni. Środki te mają być zachętą i finansową pomocą do zorganizowania regionalnego spotkania kobiet.

Jedna z kobiet, która była po raz pierwszy uczestniczką takiej Konferencji powiedziała: „czuję się jak Krzysztof Kolumb- jakbym odkryła nowy ląd. Nigdy czegoś podobnego nie widziałam i nie doświadczyłam”

Zachęcam do udziału w takich spotkaniach w przyszłości.

Alina Woźniak

 

Cytaty

Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu.

(1 J 4,8-9)

Dzieci z Afryki

Młodzieżówka

Licznik odwiedzin

Dzisiaj3
Wczoraj10
Od początku tygodnia105
Od początku miesiąca315
Wszystkie11087